Privacy statement

Privacy Statement

 

Per 25 mei 2018 i.v.m. AVG wetgeving
Frans Janssen Opleidingen, Training en Consultancy (hierna OTC), vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de  grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt OTC dan ook overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordenning Gegevensbescherming.


Hieronder volgt een uitleg welke gegevens OTC gebruikt en wat OTC doet om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen.


Rechten van de betrokkene
Iedere betrokkene heeft het recht OTC te verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn kunt u bovendien verzoeken deze aan te passen.

 

Verwerkingen
Indien u een contact-, aanmeld- of inschrijfformulier invult, dan is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt c.q. iemand in uw opdracht/namens u de gegevens verstrekt. OTC verwerkt deze gegevens teneinde: 

  •  het aangaan van overeenkomsten
  • de diensten (via de website aangeboden) ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • om de door OTC uitgevoerde werkzaamheden (inclusief de website) te kunnen optimaliseren;
  • om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking;
  • voor marketing doeleinden


Minderjarigen
OTC verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorgen of wettelijke vertegenwoordiger.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan OTC geeft, kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het opleidingsproduct. Verder zal OTC de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan OTC persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. OTC verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.


Bezoekersstatistieken
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine et cetera. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden
informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.


Cookies
Sommige delen van de website kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de
instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.


Beveiliging
OTC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen onrechtmatige verwerking. Personen die namens OTC toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.


Wijzigingen
OTC heeft recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 29 mei 2018.


Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, verzoeken wij u om contact met OTC op te nemen.

Chat openen
Waarmee kunnen we u helpen?
Hallo, Waarmee kunnen we u helpen?